Zastupování

Pro své klienty nabízíme komplexní služby spočívající v zajištění úkonů od samotného počátku Vašeho podnikání. Jsme schopni pro Vás zajistit založení společnosti, registrační povinnosti a organizační poradenství nutné pro zdárnou funkci Vaší činnosti.
Jsme připraveni Vás zastupovat při komunikaci s úřady. Zastoupíme Vás v rámci možností nejen při běžné komunikaci a podáních, ale i při případných kontrolách. Vyřídíme v řádných termínech Vaše povinnosti.