Daně

Zpracujeme pro Vás daňová přiznání fyzických i právnických osob včetně podání u příslušných úřadů. Jsme pro Vás připraveni zpracovat daňová přiznání k těmto daním:

Samozřejmostí je elektronické podání daňových přiznání, u kterých to ukládá zákon. Potvrzená dokumentace Vám bude zálohována.
Přiznání k dani z příjmu pro Vás zpracujeme nejen v návaznosti na účetnictví nebo daňovou evidenci, ale i v případě nutnosti řádného zdanění Vašich ostatních příjmů, protože okruh osob povinných podávat daňové přiznání je široký.