Účetnictví

Poskytujeme komplexní účetní služby pro fyzické a právnické osoby, pravidelné relevantní informace o stavu Vašeho hospodaření. Vaše účetnictví nebo daňová evidence budou zpracované v řádných termínech dle platných právních předpisů. Bude Vám poskytnuto poradenství s možností dalšího rozvoje Vašich projektů a plánů.

Mzdová agenda

Zpracujeme Vám mzdy pro Vaše zaměstnance dle aktuálních mzdových předpisů a s individuálním přístupem dle potřeby vyplývající z Vašeho oboru podnikání. Správné mzdové výpočty nechte na nás. Poradenství a konzultace nejen o zaměstnaneckých benefitech je pro Vás k dispozici. Pravidelné měsíční elektronické podání pro OSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny bude pro Vás spolu s případnými kontrolami u zmíněných institucí zajištěno. Se mzdami je spojené vedení kompletní personální agendy zaměstnanců, které pro své klienty také zajišťujeme.

Daně

Zpracujeme pro Vás daňová přiznání fyzických i právnických osob včetně podání u příslušných úřadů. Jsme pro Vás připraveni zpracovat daňová přiznání k těmto daním:

Samozřejmostí je elektronické podání daňových přiznání, u kterých to ukládá zákon. Potvrzená dokumentace Vám bude zálohována.
Přiznání k dani z příjmu pro Vás zpracujeme nejen v návaznosti na účetnictví nebo daňovou evidenci, ale i v případě nutnosti řádného zdanění Vašich ostatních příjmů, protože okruh osob povinných podávat daňové přiznání je široký.

Zastupování

Pro své klienty nabízíme komplexní služby spočívající v zajištění úkonů od samotného počátku Vašeho podnikání. Jsme schopni pro Vás zajistit založení společnosti, registrační povinnosti a organizační poradenství nutné pro zdárnou funkci Vaší činnosti.
Jsme připraveni Vás zastupovat při komunikaci s úřady. Zastoupíme Vás v rámci možností nejen při běžné komunikaci a podáních, ale i při případných kontrolách. Vyřídíme v řádných termínech Vaše povinnosti.