Účetnictví

Poskytujeme komplexní účetní služby pro fyzické a právnické osoby, pravidelné relevantní informace o stavu Vašeho hospodaření. Vaše účetnictví nebo daňová evidence budou zpracované v řádných termínech dle platných právních předpisů. Bude Vám poskytnuto poradenství s možností dalšího rozvoje Vašich projektů a plánů.

Mzdová agenda

Zpracujeme Vám mzdy pro Vaše zaměstnance dle aktuálních mzdových předpisů a s individuálním přístupem dle potřeby vyplývající z Vašeho oboru podnikání. Správné mzdové výpočty nechte na nás. Poradenství a konzultace nejen o zaměstnaneckých benefitech je pro Vás k dispozici. Pravidelné měsíční elektronické podání pro OSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny bude pro Vás spolu s případnými kontrolami u zmíněných institucí zajištěno. Se mzdami je spojené vedení kompletní personální agendy zaměstnanců, které pro své klienty také zajišťujeme.

Daně

Zpracujeme pro Vás daňová přiznání fyzických i právnických osob včetně podání u příslušných úřadů. Jsme pro Vás připraveni zpracovat daňová přiznání k těmto daním:

Samozřejmostí je elektronické podání daňových přiznání, u kterých to ukládá zákon. Potvrzená dokumentace Vám bude zálohována.
Přiznání k dani z příjmu pro Vás zpracujeme nejen v návaznosti na účetnictví nebo daňovou evidenci, ale i v případě nutnosti řádného zdanění Vašich ostatních příjmů, protože okruh osob povinných podávat daňové přiznání je široký.

Zastupování

Pro své klienty nabízíme komplexní služby spočívající v zajištění úkonů od samotného počátku Vašeho podnikání. Jsme schopni pro Vás zajistit založení společnosti, registrační povinnosti a organizační poradenství nutné pro zdárnou funkci Vaší činnosti.
Jsme připraveni Vás zastupovat při komunikaci s úřady. Zastoupíme Vás v rámci možností nejen při běžné komunikaci a podáních, ale i při případných kontrolách. Vyřídíme v řádných termínech Vaše povinnosti.

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Novinka, která platí od 1. 1. 2016, je povinná pro všechny plátce DPH pod hrozbou vysokých pokut.
Přináší Vám tato skutečnost neklidné spaní? Jsme připraveni Vám s Vašimi starostmi pomoci. Neváhejte nás kontaktovat.
Od 1. 1. 2016 nemáte pouze povinnost podávat kontrolní hlášení, ale i přiznání k DPH pouze v elektronické podobě. I tuto skutečnost za Vás vyřešíme.

NECHTE SVÉ STAROSTI A POVINNOSTI NA NÁS!